Nya dikter

”Formen är klassiskt ren, enkel och osmyckad, ofta rimlös och ostrofisk, och ger uttryck för stämningar och tankar af upphöjd ro, af manligt allvar och varm innerlighet”

Eddan

Den poetiska Eddan, innehållandes de nordiska guda- och hjältesångerna. Även kallad den äldre Eddan och Sämunds Edda.