Behöver ni sjöfrakt?

Är det så att ni är i behov av sjöfrakt? När det gäller sjöfrakt, så kan ni få hjälp med det via AB PJ Haegerstrand. Detta företag kan det mesta inom klarering, spedition, logistik och tullhantering. Sjöfrakt är ett bra sätt att transportera internationellt. Det är säkert, miljövänligt och kostnadseffektivt. Haegerstrands har många års erfarenhet av detta samt ett mångårigt samarbete med flera väletablerade rederier. Det gör att de kan erbjuda konkurrenskraftiga sjöfraktslösningar. Det både från och till olika destinationer runt om i världen. AB PJ Haegerstrand är ett företag som har en bra kännedom om denna bransch samt att de även har et bra kontaktnät. De kan erbjuda helhetslösningar eller bara delar av själva logistikkedjan.

Frakt på sjön

Att använda sjöfrakt är ett mycket bra sätt att transportera på. Det går att frakta på båt till och från olika destinationer. Det som detta företag kan erbjuda inom detta är en så kallad dörr-till-dörrservice. Om ni inte har gods nog att fylla en hel container kan de hjälpa er med så kallad styckegodsändningar. Det innebär samlastning med andra i en container. Detta företag kan hjälpa er med olika saker, inom shipping och logistik. Det eftersom de är Sveriges äldsta shippingföretag. De jobbar som en oberoende speditör, men de använder sig av flera olika samarbetspartners så som rederier, terminaler och åkerier. Så vill ni frakta, via sjö, hav eller väg, så kan detta företag hjälpa er med det. Om ni vill veta mer om hur det går till med sjöfrakt eller läsa mer om deras olika tjänster, besök då deras hemsida.