Fördelar eller nackdelar med att outsourca IT

Sedan 80-talet har det blivit allt vanligare att outsourca IT avdelningen. Något som beror på att är en väldigt kostsam avdelning som inte heller behöver finnas på samma plats som kontoret. Framförallt inte med framkomsten av internet som gör det möjligt att sköta sådant från en helt annan plats. Det blir dessutom enklare att minska kostnaderna och att på det sättet få ett bättre arbetsflöde. Oavsett om det är hela IT avdelningen eller om det enbart handlar om specifika delar av arbetet som outsourcas, finns det nästan bara fördelar. Den största anledningen bakom att outsourca it är att det helt enkelt är billigare.

Sedan en tid tillbaka är det även en brist på utbildad personal inom IT i Sverige. Något som gör det svårt att hitta personalen man behöver på plats. Det gör att det är mer fördelaktigt med att outsourca IT. Nackdelar finns men det är ytterst få och kan i viss mån handla om olika tidszoner för de som arbetet med det.

Varför många väljer att outsourca IT?

Det är på många sätt väldigt förmånligt att lägga ut IT på kontrakt. Framförallt om det handlar om större projekt då det kan minska kostnaderna markant. Det är också något som sällan påverkas av vart personalen sitter. På det här sättet kan ett företag flytta över stora utvecklingar och minska utvecklingskostnaderna. Dock handlar det helt och hållet på vilka möjligheter och behov som företaget har. Det är nämligen inte alltid fördelaktigt om behovet av IT är lågt. Då kan en eller två personer på kontoret göra ett bättre arbete än en hel IT avdelning på en annan ort kan göra.